בתיה ויהושע גרוסברד

עבודות יהושע

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות שמורות לעיזבון גרוסברד.
לפרטים נא לכתוב אל Grossbard.art@gmail.com השימוש בטקסטים או ביצירות האמנות הוא חופשי אם הוא מיועד לשימוש פרטי או אקדמי. נא להודיע לעיזבון על השימוש. כל שימוש אחר מחייב הרשאה מראש מהעיזבון.

הסברים:

כל עבודה מלווה במידות רוחב X גובה בס"מ.

כל עבודה מלווה בפירוט המדיום. רישום מצוין אם נעשה בעפרון, בפחם, או בטושים. באקוורלים מצוין האם העבודה עם פסטלים או צבעי שמן. הבסיס הוא נייר או בד, דיקט או קרטון.

כל עבודה מלווה במספר קטלוגי הכולל אותיות וספרות. הראשונות הן אותיות לטיניות. הבאות ספרות. האחרונה לעיתים אות.
האותיות הראשונות נקבעות על ידי הצייר ועל ידי המדיום. המספר שרירותי. האות האחרונה משמשת לדיפטיקים.

עבודות בתיה גרוסברד:
BA עבודות אקוורל
BD עבודות רישום
BL ליטוגרפיות
BS עבודות שמן
BP עבודות פסטל
האות האחרונה משמשת לדיפטיקים. פאנל שמאלי(L או a) פאנל ימני (R או b).

עבודות יהושע גרוסברד:
G ציורי שמן
GP מגזרות נייר
GR הדפסים.

לעבודות מתלווה שנת היצירה שנכתבה על ידי הצייר.

ביצירות בתיה על נייר בדרך כלל כתובה השנה. בעבודות שמן השנה כתובה על הפאנל השמאלי ואינה נראית בצילום.

בעבודות בהן אין שנה, נכתב העשור המשוער.

בעבודות יהושע, בציורי שמן בדרך כלל כתובה השנה. בעבודות בהן אין שנה, נכתב העשור המשוער. במגזרות נייר בדרך כלל אין שנה.

תנאי שימוש

השימוש בחומר החזותי והטקסטים באתר למטרות פרטיות או אקדמיות הינו חופשי ובלבד שתפנו לקבלת אישור מראש של עזבון גרוסברד. השימוש באתר לכל מטרה אחרת, מותנה בקבלת אישור מראש של עזבון גרוסברד. נא לכתוב אל: Grossbard.art@gmail.com