בתיה ויהושע גרוסברד

בתיה גרוסברד – קטלוגים

דפדפת וקטלוגים בתיה גרוסברד

ירחונים

'בתיה גרוסברד,' ש.ב.ס [שרה ברייטברג סמל], סטודיו, כתב עת לאמנות, מס' 65, ספטמבר- אוקטובר 1995, עמ' 11.

עתונות

בספרים

Hedwig Brenner, Judische Frauen in der Bildenden Kunst In Ein Biographisches Verzeichnis
בגרמנית

Ronald Fuhrer, Israeli Painting: from Post-Impressionism to Post-Zionism, The Overlook Press, p.13, p.175
באנגלית

"Batia Grossbard" in Glenda Abramson (ed) Encyclopedia of Modern Jewish Culture, Routledge, 2005, First Edition
באנגלית

תנאי שימוש

השימוש בחומר החזותי והטקסטים באתר למטרות פרטיות או אקדמיות הינו חופשי ובלבד שתפנו לקבלת אישור מראש של עזבון גרוסברד. השימוש באתר לכל מטרה אחרת, מותנה בקבלת אישור מראש של עזבון גרוסברד. נא לכתוב אל: Grossbard.art@gmail.com